ورق روغنی

مرکز خرید آنلاین ورق گالوانیزه

به راحتی و سریع محصول خود را خریداری کنید

خرید آنلاین
در صورت درخواست خرید کالا به صورت رول کامل یا با وزن بیش از دو تن امکان تماس مستقیم با دفتر مرکزی به شماره 57602-021 و فروش به صورت عمده نیز وجود دارد.
کدعنوانضخامتعرضکارخانهمبداقیمتخرید
۱۰۳۰۶۰۰۹ورق روغنی هفت الماس ضخامت ۰.۵۰ عرض ۱۰۰۰۰.۵۰۱۰۰۰هفت الماستهرانناموجودخرید
۱۰۳۰۶۰۱۰ورق روغنی هفت الماس ضخامت ۰.۵۰ عرض ۱۲۵۰۰.۵۰۱۲۵۰هفت الماستهرانناموجودخرید
۱۰۳۰۶۰۱۱ورق روغنی هفت الماس ضخامت ۰.۶۰ عرض ۱۰۰۰۰.۶۰۱۰۰۰هفت الماستهران۴۰,۱۰۰ تومانخرید
۱۰۳۰۶۰۰۶ورق روغنی هفت الماس ضخامت ۱.۰۰ عرض ۱۰۰۰۱.۰۰۱۰۰۰هفت الماستهران۳۸,۷۰۰ تومانخرید
۱۰۳۰۶۰۰۵ورق روغنی هفت الماس ضخامت ۱.۰۰ عرض ۱۲۵۰۱.۰۰۱۲۵۰هفت الماستهرانناموجودخرید
۱۰۳۰۶۰۰۸ورق روغنی هفت الماس ضخامت ۱.۲۵ عرض ۱۲۵۰۱.۲۵۱۲۵۰هفت الماستهران۳۸,۵۰۰ تومانخرید
۱۰۳۰۶۰۰۱ورق روغنی هفت الماس ضخامت ۱.۵۰ عرض ۱۲۵۰۱.۵۰۱۲۵۰هفت الماستهرانناموجودخرید
۱۰۳۰۶۰۰۷ورق روغنی هفت الماس ضخامت ۱.۲۵ عرض۱۰۰۰۱.۲۵۱۰۰۰هفت الماستهران۳۸,۷۰۰ تومانخرید
۱۰۳۰۶۰۰۴ورق روغنی هفت الماس ضخامت ۱.۵۰ عرض ۱۰۰۰۱.۵۰۱۰۰۰هفت الماستهرانناموجودخرید
۱۰۳۰۸۰۰۱ورق روغنی فولاد غرب ضخامت ۰.۶۰ عرض ۱۰۰۰۰.۶۰۱۰۰۰فولاد غربتهرانناموجودخرید